dziecko

i

Autor: pixabay.com W Kraśniku ubywa mieszkańców

Liczba kraśniczan spada. Ujemny przyrost naturalny to trend utrzymujący się od kilku lat

2020-11-04 15:39

Urząd Statystyczny w Lublinie podzielił się statystykami, jak wyglądała sytuacja demograficzna województwa lubelskiego, w tym także powiatu kraśnickiego, w I półroczu 2020 roku. Liczba mieszkańców Lubelszczyzny w porównaniu z analogicznym okresem 2019-ego spadła o prawie 9 tysięcy i wynosi obecnie 2 103 342 osób, co stanowi 5,5% całej populacji Polski.

ESKA XD #008

Jeśli chodzi o powiat kraśnicki, pod koniec czerwca tego roku zamieszkiwały go 95 064 osoby. W pierwszym półroczu 2020-ego urodziło się tu 355 nowych mieszkańców, zaś zmarło 541. Ujemny przyrost naturalny to jednakże tendencja utrzymująca od lat tłumaczy zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie Andrzej Matacz:

W województwie lubelskim od roku 2000 tylko w ciągu dwóch lat, tj. w roku 2001 oraz 2010, odnotowaliśmy dodatni przyrost naturalny. Był on jednak bardzo niewielki i zauważalny tylko pierwszej połowie roku. W pozostałych okresach różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów była ujemna, no i rok 2020 przynosi najwyższy ujemny przyrost naturalny, który wynosi blisko 2700 osób.

Jeśli chodzi o cały kraj, to na koniec I połowy 2020-ego roku, zamieszkiwało go 38 354 000 osób. Liczba Polaków spadła tym samym o prawie 28 000 w porównaniu do analogicznego okresu 2019-ego.

QUIZ: Czy znasz tabliczkę mnożenia? Sprawdź!

Pytanie 1 z 15
2x6 to: