Spotkanie z ZDW

i

Autor: Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Inwestycje

Są trzy warianty budowy zachodniej obwodnicy Kraśnika. Mieszkańcy nie przyjęli ich z optymizmem

2024-01-24 23:53

Budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika zbliża się nieubłaganie. Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gmin, na terenie których planowana jest budowa nowej drogi.

Podczas ostatniego spotkania 17 stycznia, z drogowcami spotkało się ponad 100 mieszkańców gmin Dzierzkowice, Trzydnik Duży i Urzędów.

W trakcie dyskusji chętni dowiedzieli się, że do budowy obwodnicy konieczne jest wyznaczenie pasa drogowego o średniej szerokości około 40 metrów. Wiąże się to z naruszeniem wielu działek, także tych z budynkami mieszkalnymi. Taka wizja nie spodobała się części mieszkańców.

O tym pisał wójt gminy Dzierzkowice, Marcin Gąsiorowski:

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę, że realizacja inwestycji spowoduje m.in. konieczność wyburzenia niektórych budynków i utrudni dojazd do wielu nieruchomości. Chodzi na przykład o to, że nowa droga musi być obudowana drogami serwisowymi, a w praktyce będzie to oznaczać, że działki zostaną przedzielone obwodnicą i, by do nich dojechać, właściciele będą musieli pokonywać dodatkowe kilometry. Poza tym mieszkańcy poddawali w wątpliwość zasadność budowy nowej trasy, która ich zdaniem nie poprawia obecnego układu komunikacyjnego.

Protest rolników na Podkarpaciu

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich skierował do urzędów pismo, w którym napisał:

W związku z licznymi uwagami mieszkańców dot. przebiegów planowanej zachodniej obwodnicy Kraśnika przedstawionych na spotkaniu konsultacyjnym ZDW podejmie działania dla wykonania dodatkowych analiz w celu wypracowania przebiegu planowanej obwodnicy spełniającej uwagi i oczekiwania społeczności lokalnej. Do czasu wypracowania nowych przebiegów nie będą udostępniane warianty przebiegów przedstawione na spotkaniu.