Andrzej Rolla

i

Autor: youtube.com/Powiat Kraśnicki

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez starostę kraśnickiego Andrzeja Rollę

2020-11-12 22:56

Aktywista Bart Staszewski złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez starostę kraśnickiego. Chodzi o orędzie na Święto Niepodległości, które Andrzej Rolla zamieścił w mediach społecznościowych.

ESKA XD #010

Urzędnik przekonuje w nim, że patriotycznym obowiązkiem jest przeciwstawiać się współczesnym zagrożeniom, które jego zdaniem mają swe źródło w „lewackich ideologiach”. Starosta w orędziu przestrzega m.in. przed „tęczową flagą”, czyli symbolem środowiska LGBT oraz „czerwonym piorunem”, który reprezentuje Ogólnopolski Strajk Kobiet. Andrzej Rolla wyjaśnia następnie, dlaczego jego zdaniem są one zagrożeniem:

W tych marszach społecznych, owej krzyczącej fałszywej wolności, brak jest odniesienia do Boga i zasad moralnych. W sposób szczególny zwracam się do młodzieży i do nauczycieli. Nie dajcie się zwieść ulicznym pieniaczom. Ludziom, którym zależy na tym, aby dokonać zamachu stanu.

Andrzej Rolla w dalszej części nagrania przekonuje, że na terenie powiatu kraśnickiego wśród, jak to określa „prowodyrów”, są zarówno radni, pracownicy urzędów czy nauczyciele. Starosta zwraca się także do młodych osób, aby brali przykład z Orląt Lwowskich, a nie z "ulicznej rewolty". Podkreśla także, że należy „razem obronić Polskę przed współczesnym komunizmem”.

Bart Staszewski wyjaśnia, dlaczego zdecydował się złożyć do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa:

Pan starosta postanowił wykorzystać tę okazję do dzielenia Polaków, szerzenia nienawiści wobec kobiet, które biorą udział w Strajku Kobiet i wobec osób LGBT, porównując to z komunizmem, stojąc przed pomnikiem Orląt Lwowskich i powołując się na patriotyczne postawy właśnie tych Orląt. Jak rozumiem z jego wypowiedzi, ten wzór powinien się dzisiaj odnaleźć w walce właśnie z tymi grupami, bo też o tym mówi, bo wzywa do tej walki.

Bartosz Staszewski sądzi, że starosta Andrzej Rolla swoją wypowiedzią mógł naruszyć art. 119 oraz art. 257 Kodeksu Karnego. Mówią one o nienawiści oraz przemocy, także słownej, wobec grup bezwyznaniowych. Zawiadomienie zostało złożone w czwartek do Prokuratury Rejonowej w Kraśniku.

Którym politykiem jesteś? Ten QUIZ odpowie na wiele pytań!

Pytanie 1 z 8
Wybierz kolor: