Piłka

i

Autor: Unsplash

Kraśnik: Miasto przeznaczy pieniądze na sport. Magistrat czeka na oferty

2021-12-15 13:06

Kluby sportowe, a także inne organizacje związane z działalnością z zakresu upowszechniania kultury fizycznej mogą ubiegać się o dotacje z Miasta Kraśnik. Pozyskane środki mogą być przeznaczone na realizację zadań publicznych w przyszłym roku.

W tym roku z dofinansowania skorzystało 20 klubów sportowych. Tym razem Urząd Miasta przeznaczy na ten cel 810 tysięcy złotych. Podmioty, które chcą ubiegać się o dotacje muszą między innymi prowadzić systematycznie zajęcia szkoleniowo-treningowe lub organizować mecze/zawody w konkretnej dziedzinie. Ponadto trzeba zachować standardy szkolenia, tak aby utrzymać wysoką jakość realizacji zadania.

W konkursie o dotację mogą ubiegać się podmioty działające w dziedzinie kultury fizycznej z terenu gminy Miasto Kraśnik. Można złożyć tylko jedną ofertę, a złożenie większej ilości skutkuje ich odrzuceniem. Oferty przeanalizuje Komisja Konkursowa powołana przez burmistrza. Wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.