Droga - zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Pixabay

Inwestycje

Nie będzie zachodniej obwodnicy Kraśnika? Mieszkańcy i gmina wyrażają sprzeciw

2024-02-15 0:09

Rada Gminy Dzierzkowice zaapelowała do Zarządu Województwa Lubelskiego o odstąpienie od pomysłu budowy zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855.

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli stanowisko, w którym zwrócili uwagę na konieczność wyremontowania istniejących dróg, które poprawią komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Autorzy apelu podkreślili, że wszystkie warianty burzą ład przestrzenny gminy. Przypomnijmy, że jeden z wariantów zakładał wyburzanie budynków i wysiedlenia mieszkańców.

Więcej o tym mówi wójt Marcin Gąsiorowski:

Bardzo dziękuję wszystkim Radnym Rady Gminy Dzierzkowice, którzy na poniedziałkowej sesji Rady Gminy najpierw poparli mój wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego stanowiska w sprawie zadania "Budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855", a następnie jednogłośnie to stanowisko przyjęli. Dziękuję też tym mieszkańcom, którzy na sesji się pojawili i się wypowiedzieli w imieniu szerokiej grupy osób wyrażających sprzeciw takiemu przedsięwzięciu.

Politycy o Pegasusie

Na ten moment Zarząd Dróg Wojewódzkich porzucił trzy wcześniej zaplanowane warianty i ma przygotować nowy, bezkolizyjny przebieg tej trasy.