Remont chodnika

i

Autor: Miasto Kraśnik

Inwestycje

Pogoda sprzyja więc czas do pracy. Powiat rusza z inwestycjami chodnikowymi

2024-03-01 12:40

Już wkrótce ruszą pierwsze prace przy budowie chodników na terenie Powiatu Kraśnickiego. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego będą mogli czuć się bezpieczniej.

6 grudnia starosta kraśnicki podpisał umowę z wykonawcami na 5 różnych inwestycji. Łącznie ma być wybudowanych ponad 4,5 kilometra nowych chodników. Na ich wykonanie przeznaczono ponad 3 miliony złotych. Pogoda sprzyja, a więc już wkrótce zobaczymy pierwsze prace.

O które miejscowości chodzi? To wyjaśnia Paweł Kudrel, starosta kraśnicki:

Budowa chodnika w miejscowości Borów. Tam mamy zawartą umowę już na realizację tego zadania z firmą z Urzędowa. Wykonawca oszacował inwestycje na kwotę ponad 480 000 zł. W ramach tego zadania zostanie wybudowanych 472 m bieżące chodnika.

Drugim zadaniem jest budowa chodnika w Rzeczycy Ziemiańskiej i Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii. Wykonawca oszacował inwestycję w tym przypadku na kwotę ponad 447 000 zł i dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tych dwóch miejscowościach powstanie chodnik na odcinku ponad 700 m.

Trzecim zadaniem jest budowa chodnika w miejscowości Szastarka. Wykonawcą jest firma, która złożyła ofertę najkorzystniejszą na kwotę ponad 750 000 zł. W ramach tego zadania powstanie chodnik pomiędzy szkołą, a kościołem w miejscowości Szastarka na odcinku ponad 560 m.

Czwarte zadanie chodnikowe dotyczy miejscowości Księżomierz Kościelna w gminie Gościeradów. Wykonawca wycenił to zadanie na kwotę ponad 405 000 zł. W ramach tego zadania powstanie chodnik o długości 630 m.

Piątym zadaniem jest zadanie związane z budową chodnika na odcinku Zakościelne - Skorczyce - Popkowice w Gminie Urzędów. W tym przypadku wartość złożonej oferty i wartość, na którą została zawarta umowa, to ponad 1 214 000 zł. Łączna długość zaplanowanego do realizacji chodnika to ponad 2 km.

Stwardnienie rozsiane

Powiat Kraśnicki będzie budował chodniki także w Janiszowie, Nowym Rachowie czy Suchej Wólce we współpracy z Gminą Annopol.