Sprzątanie miasta

i

Autor: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe

Kraśnik

Trwa pozimowe sprzątanie miasta

2023-03-26 12:35

Stare liście, gałęzie i śmieci. W Kraśniku trwa pozimowe sprzątanie miasta. Do pracy zaangażowane są trzy zespoły.

Pierwszym z nich jest Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe, które skupia się na sprzątaniu parków i innych terenów zielonych. Druga grupa odpowiada za pozostałe prace, a ostatnia jest odpowiedzialna za prace społecznie użyteczne.

O szczegółach mówi zastępca burmistrza kraśnika, Piotr Janczarek:

Trwają bardzo intensywne prace, żeby przywrócić czystość na terenie naszego miasta. Nasze Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe realizuje szereg działań w tym zakresie. Skupia się przede wszystkim w tej chwili na tej zieleni zorganizowanej. Czy to parki, skwery miejskie, jest to przestrzeń związane z zalewem kraśnickim.

Trwają też prace pielęgnacyjne związane z zielenią miejską. Przybyło nam tej zieleni, więc również skala jest o wiele większa niż w poprzednich latach. Trwa również proces zamiatania ulic miejskich. Od kilku dni ulice miejskie są sukcesywnie zamiatane. Widać ten sprzęt głównie KPMu na tych ulicach.

Każdy kto chciałby zgłosić uwagi dotyczące czystości w mieście może skontaktować się z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Kraśniku. Kontaktować można się telefonicznie pod numerem: 81 458 19 29 albo mailowo na adres: s.lukasik@krasnik.eu.