Urząd dla niepełnosprawnych

i

Autor: Miasto Kraśnik

Inwestycje

Kraśnicki magistrat jest bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami. To dzięki zewnętrznym grantom

2024-01-21 20:31

Osoby z niepełnosprawnościami łatwiej załatwią sprawy urzędowe. Kraśnicki magistrat otrzymał dwa granty, dzięki którym dostosował budynek magistratu do potrzeb między innymi osób z ograniczeniami ruchu.

Powstały też udogodnienia dla niedosłyszących, głuchych, słabowidzących czy niewidomych.

Łącznie Miasto otrzymało 200 tysięcy złotych. Zmienił się nie tylko budynek Urzędu Miasta, lecz także jego strona internetowa została dostosowana do standardów WCAG.

O tym mówi burmistrz Wojciech Wilk:

W budynku Urzędu Miasta powstały pętle indukcyjne wspomagające w komunikacji osoby niedosłyszące, ścieżki naprowadzające, plany tyflograficzne informujące o rozkładzie pomieszczeń, tabliczki i piktogramy z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, utworzenie miejsc odpoczynku – to udogodnienia, które powstały dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w budynku Urzędu Miasta.

Zdobyte przez miasto dwa granty o łącznej wartości 200 tys. zł pozwoliły również dostosować stronę internetową ze szczególnym uwzględnieniem osób słabowidzących i niewidomych oraz wykonać nową toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. W kancelarii urzędu została wykonana nowa lada recepcyjna, która ułatwia obsługę osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i niskorosłych. Z kolei na sali obsługi interesantów i w kancelarii Urzędu Miasta Kraśnik oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego pojawiły się pętle indukcyjne. Urządzenia te, będące wzmacniaczami dźwięku, poprawiają słyszalność i spełniają potrzeby dostępności dla osób niedosłyszących, które korzystają z aparatów słuchowych.

Nowy przystanek jak labirynt. "Jest zgodny z przepisami"

Z nowości to tyle. Przypomnijmy, także że Urząd Miasta w Kraśniku od 4 lat we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych zapewnia obsługę z użyciem tłumacza on-line z języka migowego. Dzięki temu interesanci głusi, którzy posługują się polskim językiem migowym, mogą z pomocą połączenia internetowego z tłumaczem, być samodzielnie obsłużeni przez urzędników.