Kraśnik widziany z lotu ptaka

i

Autor: nadesłane/Czytelnik Rafał Kraśnik widziany z lotu ptaka

Inwestycje

Samorządy planują na co wydać unijne pieniądze. Radni będą debatować o strategii ZIT MOF Kraśnik

2024-06-06 1:24

Cztery samorządy współpracują, żeby pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej na inwestycje. Takie działanie zakłada opracowana strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kraśnik.

O środki nie trzeba ubiegać się w trybie konkursowym, gdyż są one zabezpieczone na poczet planowanych wydatków, a chodzi o ponad dziesięć milionów euro.

A jakie inwestycje zostały zaplanowane?

  • Dostosowanie infrastruktury budynków SP nr 6 i ZPO nr 2 z myślą o dzieciach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności. Dostosowanie polegałoby m.in. na budowie zewnętrznych platform i wind.
  • Usługi opiekuńcze i asystenckie dla grupy 800 osób z niepełnosprawnościami, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
  • Przebudowa, modernizacja sieci wodociągowej oraz ujęć wody w Gminach Dzierzkowice i Urzędów.
  • Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminach Dzierzkowice i Urzędów, edukacja proekologiczna oraz promowanie gospodarki w systemie obiegu zamkniętego.
  • Kompleksowa termomodernizacja budynków MOPS w Kraśniku oraz nieruchomości na ul. Sikorskiego 11 (dawny żłobek, obecnie przychodnia).
  • Stworzenie Regionalnego Centrum Turystyki i Wypoczynku nad Zalewem Kraśnickim.
  • Rozwinięcie dostępu do cyfrowych usług społecznych na terenie MOF Kraśnik, zwłaszcza w zakresie elektronicznego przekazywania dokumentów i doręczeń, możliwości dokonania płatności i wymiany informacji (m.in. karta mieszkańca i aplikacja do jej użytkowania).
  • Transformacja zbiorowego transportu publicznego, m.in. poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych i stworzenie Centrum Komunikacyjnego przy ul. Mickiewicza wraz z parkingiem typu park&ride oraz miejscami do ładowania samochodów elektrycznych.
Poparzone dziecko. Ojciec usłyszał zarzuty

Wkrótce strategia ZIT MOF Kraśnik zostanie przedstawiona radnym wszystkich współpracujących samorządów. Jeśli zostanie przyjęta to gminy rozpoczną jej realizację.