Kraśnicka Strefa Inwestycyjna

i

Autor: Miasto Kraśnik/krasnik.eu

Kraśnik

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Uwagi można składać do 1 lutego

2023-12-22 0:14

Miasto Kraśnik przygotowało kolejne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Dokument został wyłożony do publicznego wglądu. Wszyscy chętni mogą zapoznać się z projektem uchwały i prognozą oddziaływania na środowisko.

Wprowadzone zmiany dotyczące strefy ekonomicznej i jest to odpowiedź na głosy przedsiębiorców, którzy zwracają uwagę na brak możliwości rozwoju i rozbudowy istniejących hal produkcyjnych.

Burmistrz Wojciech Wilk tłumaczy czego dotyczą planowane zmiany:

Według nowych wytycznych budynki produkcyjne, budynki składowo-magazynowe, usługowe i rzemiosła mogłyby mieć do 18 m wysokości, natomiast garaże do 9 m, a obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej do 35 metrów. Jednocześnie upraszczamy i ujednolicamy przepisy dotyczące między innymi geometrii dachów.

A jakiego terenu to dokładnie dotyczy?

To kilkanaście działek o łącznej powierzchni ponad 19 ha. Projekt, o którym mowa, uzyskał już wszystkie niezbędne, wymagane prawem opinie i uzgodnienia formalne. Jego wprowadzenie w życie umożliwi inwestorom wybudowanie nowych obiektów budowlanych wraz z niezbędnym zapleczem dostosowanym do ich aktualnych potrzeb. Więc z jednej strony wybudowanie nowych budynków, ale również rozbudowa tych budynków, które istnieją.

Najlepsze polskie albumy 2023 roku - rock, metal i alternatywa

Miasto zaplanowało także publiczną dyskusję nad przyjętymi zmianami - ta odbędzie się 9 stycznia o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik w sali konferencyjnej. Mieszkańcy mogą także zgłaszać pisemne uwagi do 1 lutego.